Til arrangører

 

Video fra Velkommen Hjem i Åseral høsten 2019. Åseral er en bygd med 900 innbyggere og to aktive menigheter. 120 av innbyggerne møtte opp på lørdagsarrangementet.

 

Visjonen bak Velkommen Hjem

Vi vil presentere Jesus for familier, som sjeldent eller aldri hører om han i hverdagen, på en trygg, enkel og kreativ måte. 

Vi vil utfordre disse familiene til å invitere Jesus til sine hjem, og modellere på en enkelt og konkret måte hvordan det kan se ut i hverdagen. Derfor har vi kalt aksjonen «Velkommen hjem»

Vi vil sette familier, som ønsker det i kontakt med lokale kristne som kan hjelpe dem videre.

 

 

Lokal tilpasning av Velkommen Hjem

I utgangspunktet ønsker vi å bruke vårt 15x25 meter telt som samlingspunkt for arrangementet. Det er et spennende blikkfang og det har mange steder en lavere terskel enn et bygg eller en kirke. Det appellerer i tillegg mye til barn, som ofte er en drivkraft til å få de voksne med. Men arrangementet er ikke bundet til å være i teltet, det kan også fungere innendørs, men da i et nøytralt lokale. Vi anbefaler ikke å bruke et kirkebygg. Når vi bruker teltet krever det at det er på en årstid da det kan fungere, er man innendørs kan Velkommen hjem også arrangeres på kjøligere deler av året.

Arrangementet kan drukne litt i større byer, men man kan f.eks. velge en bydel hvor arrangementet vil synes bedre i miljøet. Vi ønsker også å prioritere steder hvor det er liten kristen virksomhet og få eller ingen menigheter. Et minstekrav er noen kristne par eller familier som kan være et utgangspunkt for arrangementet og for oppfølgingen av familier etter aksjonen. 

Vi ønsker i utgangspunktet å bruke 5 dager på aksjonen. Det har med at folk skal få summet seg litt og bli «husvarme» frem mot helgen. Det har vært vanlig å bruke teltet i noen dager før helgen til ukentlige kirkelige aktiviteter som ellers bruker å være i kirkebygget. Det kan være eldretreff, barneforeninger, speider, ungdomssamlinger mm. Disse gruppene får da blitt kjent med teltet, stedet, oss og visjonen med Velkommen hjem og forhåpentligvis bli inspirert til å invitere noen med seg i til helgens arrangementer og familieforestillinger. 

Vi har også hatt åpent telt etter skoletid i ukedagene fra onsdag til fredag der barn og unge har kommet innom, lekt og spist og pratet med oss. Vi har sett at dette har vært viktig i forhold til arrangementene i helgen. Vi informerer og inviterer de som kommer innom om helgens arrangementer. I tillegg har vi på enkelte steder arrangert en foreldre/besteforeldre-kveld med et tema som engasjerer. Det er lav- eller ingen evangelisk profil på denne samlingen, men den holdes gjerne i en av kirkebyggene på stedet. Samtidig har teltet fungert som «barnevakt» med og lek og aktiviteter under voksensamlingen. Igjen for å gjøre folk trygge og gjøre terskelen lavere mot helgen.

NB! Det er viktig å påpeke at størrelsen og lengden på arrangementet kan skreddersys til det aktuelle stedet, så det må ikke være 5 dager, men vi anbefaler det. Vi har sett at slike ukedags-arrangementer fungerer like godt på små steder som på større. 

 

Spennende familieforestillinger!

I løpet av arrangementshelgen har vi 3 til 4 familieforestillinger i teltet eller i et egnet lokale. Det er to på lørdagen og en til to på søndagen. Under forestillingene pauser vi all servering og aktiviteter og samler alle besøkende i teltet eller i det valgte lokalet. Forestillingene varer i ca. 50 min.

Gode verter med showpregede kostymer leder oss gjennom forestillingene som består av en del leker og konkurranser, og en kreativ og personlig presentasjon av hvorfor vi arrangerer Velkommen Hjem: at vi skal ha det skikkelig gøy sammen i noen dager uten at det koster noe - og at vi ønsker å skryte av vår beste venn Jesus og få noen praktiske eksempler på hvordan det kan være å ha han boende hjemme hos oss.

Det er spennende bibeldrama med korte sentrale Jesus-historier. Det er korte filmer som forteller historier om vanlige familier som har invitert Jesus hjem. Det er lokale innslag fra de kirkene som arrangerer Velkommen Hjem. Det kan være kor, band, teater, historier mm. Viggo Klausen formidler kreativt og spennende med sentrale og Jesus-fokuserte temaer. Det hele avsluttes med utfordringen om å invitere Jesus hjem og en presentasjon av Velkommen hjem-appen som er gratis og som de voksne kan laste ned om de ønsker det. På appen vil de kunne se igjen filmer og dramaer mm fra familieforestillingene og få innputt på hvordan de kan ta nye trossteg hjemme i hverdagen. Appen vil også presentere lokale kristne som har sagt seg villig til å bli kontaktet for oppfølging av nye familier. I tillegg blir disse lokale kontaktene fysisk presentert på scenen. 

Under den første forestillingen hver av dagene deles det ut gratis lodd til alle som vil ha, og i slutten av andre forestilling har vi en stor tombola med skikkelige fine premier til vinnerne.  

 

Økumenisk samarbeid

Velkommen Hjem er en selvstendig forening med et eget styre og egen økonomi. Det vil si at vi kommer til lokale arrangører som en frittstående forening som samarbeider med alle kristne lag, foreninger og kirkesamfunn. Det er en stor fordel at så mange som mulig av de lokale kirker og foreninger går sammen om arrangementet for å nå ut så bredt som mulig.  

 

Kom i gang

Når en by eller et lokalt tettsted ønsker å arrangere Velkommen Hjem kommer Viggo Klausen og kanskje flere fra Velkommen hjem-teamet til et møte med kristne ledere på stedet fra et så bredt spekter som mulig. Her presenteres Velkommen hjem og det åpnes for spørsmål og samtale omkring arrangementet. Etter dette besøket bruker disse lederne noen dager på å avgjøre om det skal satses og evnt når og hvor.

Raskt etter at avgjørelsen om å satse er tatt settes det ned en lokal arbeidsgruppe med representanter fra de ulike menighetene og foreningene som har gått sammen. På første samling møter gruppen Ingvild Forgard fra Åseral. Hun er som regel med via skjerm. Hun er administrativt ansvarlig i Velkommen hjem og har gode råd til hvordan arbeidsgruppen kan inndeles og jobbe frem mot aksjonen. Hun har også mange ferdige maler til arbeidsgruppen slik at de ikke må finne opp alt kruttet på nytt. Ingvild viser også gruppen hvordan de kan bruke Velkommen hjem-appen som et nyttig arbeidsredskap i prosessen og planleggingen. Dette fungerer uansett størrelsen på arrangementet, om det er med få eller mange.  

I god tid før aksjonen (men ikke lenger enn 6 mnd) kommer Viggo Klausen til aksjonsstedet sammen med andre aktører i familieforestillingene og har et felleskristent familiemøte i en av kirkene på stedet. Målet med dette er at kristenfolket skal gripe visjonen om at dette ikke er for dem, men for deres venner som kanskje ikke kjenner Jesus. Et annet mål er at de skal få et lite innblikk i hva en familieforestilling er og høre Viggo Klausen forkynne slik at de vet mer hva de inviterer sine venner til. De blir også utfordret til å begynne å be for sine venner og etter hvert invitere dem med. De får hilse på den lokale arbeidsgruppen og får relevant informasjon fra dem om det kommende arrangementet. Håpet er at dette vil glede og inspirere folk til å delta i aksjonen.

NB! Det er viktig å presisere at dette også kan skreddersys til stedets størrelse. Det er fullt mulig å gjøre dette med mange mennesker, men også fullt mulig å gjøre det nedskalert med færre folk. Det er hele tiden enkeltpersonene som er målgruppen.

 

Mye lek og koselige samtaler!

Selve aksjonen!

Vi kommer så til avtalt aksjonstid og har hele aksjonen fra 3 til 5 dager alt etter hva som er avtalt. Vi setter opp teltet vårt eller gjør klart det aktuelle lokalet, samt hoppeslott og andre leker, på et sentralt sted i bygden eller bydelen. Vi, det er Viggo Klausen, Katharina Klausen, bønneleder Liv Svanhild Grøneng og teknisk medarbeider fra KLS (Klippen Lydsystemer). Ser vi at vi kan trenge flere medarbeidere vil vi kunne jobbe med det i forkant. Det kan være folk fra lokalmenigheter andre steder som ønsker å være med og hjelpe til, samt team fra Ungdom I Oppdrag eller andre. 

Gjennom aksjonsdagene jobber vi med å knytte relasjoner til barn og familier på stedet gjennom arrangementer i teltet/lokalet, skolebesøk o.l. I helgen arrangerer vi flere spennende familieforestillinger og serverer enkel mat og drikke.

 

Hva har vi med – hva står de lokale arrangørene for?

Det vi trenger lokalt er en strømavtale, og teltplassavtale med lokal grunneier om teltet skal benyttes. Vi trenger også hjelp til å skaffe innmaten i teltet som kan være benker foran scenen, noen sofagrupper (f.eks. loppissofaer), serveringsbord og småbord og stoler. Det er også plass inne i teltet til en lekekrok for småbarn med f.eks. et lite hoppeslott og egnede leker. Det er en stor fordel om underlaget i teltet er gress. Om det er behov for en teltvarmer ønsker vi å leie det lokalt. For å sette opp og ta ned teltet (som er 15x25 meter) trengs 15 - 20 mann og en traktor med gaffel. Det er også viktig med en gruppe på ca. 10 personer som kan hjelpe til med å rigge opp og rigge ned inventaret i teltet. Det tar 4 til 5 timer å rigge opp og ca. tre timer å rigge ned. Flere detaljer om dette og standardiserte arbeidssystemer for det praktiske kommer vi med når vi møter den lokale arbeidsgruppen i forkant av arrangementet. Det vi har erfart er at prosessen med å sette opp teltet er sammensveisede og inspirerende for de som deltar. Og vi har sett at det gir en ekstra gnist og tro på å satse!

Oppfølging etter aksjonen

I etterkant kan vi tilby oppfølging ved å komme på nye besøk, hjelpe til med å starte opp med Alle Sammen-gudstjenester (familiegudstjenester), søndagsskole eller lignende arbeid. Vi kommer også gjerne tilbake med en ny og full aksjon på steder vi har aksjonert tidligere. Det er også viktig at de lokale arrangørene tenker ut mulige oppfølgingstiltak og har noen kristne par eller familier som er villig til å bruke tid på å følge opp en eller flere søkende familier etter aksjonen er ferdig.

Velkommen hjem-appen som vi presenterer i familieforestillingene er også et konkret og godt hjelpemiddel til oppfølging. Den kan enkelt lastes ned ved hjelp av QR-koder som er plassert her og der i området. Som nevnt inneholder den filmer og andre innslag fra familieforestillingene samt tips til trossteg videre hjemme etter at vi har reist. Her presenteres også de lokale oppfølgingskontaktene med bilde, navn og nummer.

 

Økonomi

Lokalt blir den enkelte arrangørmenighet enige om hvor mye økonomi de vil og kan legge ned i arrangementet. Her er det ingen føringer fra oss. Men det er en ting som er viktig for oss, og det er at vi ikke ønsker å snakke om- eller samle inn penger under samlingene i teltet. Vi ønsker også at all servering og lek der skal være gratis for brukerne. Det som evnt gjenstår på utgiftene, etter at arrangørmenighetene er blitt enige om hvor mye de kan bidra med, står foreningen Velkommen Hjem helt og holdent ansvarlig for.  

Flere av stedene vi har gjestet har søkt om kommunale eller andre midler til arrangementet. Noen har fått betydelige summer som har dekket inn mye av utgiftene.